Fra
Til

  
  

Oppgradering til nye Bogstad Camping

En ambisiøs oppgradering av Bogstad Camping er i gang. Byggetrinn 1, som ble igangsatt 10. januar, omfatter bygging av flott ny KIWI-butikk, stort nytt parkmessig parkering/torg-område og ny innkjøring fra Ankerveien. Tiltaket forventes ferdigstilt i løpet av mai måned. I samme periode vil vi totalrenovere vårt hoved-sanitæranlegg.

Prosjektet har fått hyggelig omtale - LES i AKERSPOSTEN HER


Riving, anleggsarbeide og bygging vil nødvendigvis medføre både støy og støv, men vi gjør vårt beste for at gjester skal berøres så lite som mulig. Et område i forkant av camping-
plassen stenges av i byggeperioden.


Hoved-sanitæranlegget blir naturlig nok stengt i anleggsperioden. Vi henviser til det innerste sanitæranlegget og vil i tillegg sette opp et midlertidig toalett bak resepsjonsbygget til bruk for våre gjester.


Vi ser frem til å ønske velkommen til et strøkent og moderne sanitæranlegg i mai, og flere spennende oppgraderinger i fremtiden!