Fisking i Nordmarka

I Nordmarka er det mye fisk i mange vann og er du heldig, kan du kan du fiske ørret i kilosklassen eller store abbor. Mesteparten av fisken er av mer moderat størrelse, men de fleste opplever å få fisk i markas over 500 vann og elver.

I Oslomarka kan det fiskes rikt og variert året rundt, i alt fra små skogstjern til fine elver og store vann hvor båtfiske er tillatt. Det finnes også lett tilgjengelige vann, nær parkeringsplasser og offentlig komunikasjon. I noen av disse blir det år om annet også satt ut flere hundre fangbare ørret over minstemålet.

Fiskearter i marka

I tillegg til ørret, abbor, sik, røye og gjedde, forekommer også blant annet ål, lake, karuss, karpe, suter, brasme, ørekyte, mort, sørv, bekkerøye, canadarøye, krøkle, laue, dvergmalle, elve-niøye og trepigget stingsild.ANBEFALTE PERIODER FOR FISKE I OSLOMARKA

Fiske kan drives hele året, men elver og os er fredet i gytetida.De første vannene i marka blir normalt isfrie ri slutten av april. For fluefiske er vår og høst er de beste fisketidene. På høsten anbefales harvefiske. Mang en storørret er tatt på en markklyse en sen høstkveld. Isfiske etter røye er best tidlig og sen vinter (rett etter at isen har lagt seg og rett før isen går om våren) - men sjekk at isen er farbar!


Du kan finn mer informasjon om fisking i Nordmarka på www.ofa.no


Fiskekort

Alle fiskere over 18 år plikter å vise fiskekort på forlangende fra legitimert fiskeoppsyn.

Alle under 18 år kan fiske gratis

Fiskekort kan kjøpes på www.inatur.no
eller via SMS

FISKEKORT VIA SMS

1
Gjør klar tekstmelding:
Kode [mellomrom] Navn,adresse,postnummer

2
Send meldingen til 474 07 900

Koder:
Døgnkort Kode: SF5D1 Pris: Kr.100,-
3-døgnskort Kode: SF5D3 Pris: kr. 180,-
Sesongkort, Voksen Kode: SF5V1 Pris: kr. 530,-
Sesongkort, Familie Kode: SF5F1 Pris: kr. 640,-

3
Du mottar en SMS som gjelder som fiskekort ved kontroll. Denne meldingen innholder også all betalingsinformasjon. NB! Sesongkortet sendes pr. post etter registrert betaling.