Fra
Til

wifi - gratis for boende gjester

Vi tilbyr i prinsippet wifi til alle gjester... men Bogstad Camping, som er landets største og strekker seg over et betydelig område, må leve med en del dessverre uunngåelige forstyrrelser i omgivelsene. Dekning og hastighet varierer kraftig på grunn av dette, og mange steder er det knapt dekning. Det skyldes forhold utenfor vår kontroll. Men f.eks i resepsjonsområdet er det som regel god dekning.